Over Sjieuwke

Sjieuwke de Beer, geboren in 1986 opgegroeid in het dorp De Westereen.

Na het overlijden van een dierbare heb ik altijd gedacht om later als uitvaartverzorgster te gaan werken. Mede doordat ik het gevoel ken, kan ik inspelen op uw gedachten en wensen.

Ook het uithanden geven van taken die er in de week geregeld moeten worden, moet allemaal correct verlopen. Door eigen ervaring en ideeën kan ik u hierdoor goed van dienst zijn.

In 2011 en 2012 heb ik ruim een jaar lang stage gevolgd bij diverse uitvaartverzorgers. Vervolgens in 2012 ben ik gestart met de vakopleiding bij Meander uitvaartopleiding.

Het doel van de opleiding bij Meander is het vak op een niveau te tillen dat recht doet aan de veelomvattendheid van het beroep. Het uitgangspunt bij de opleiding was dat de uitvaartbegeleider zichzelf daarbij als mens meebrengt. Daarom waren de leermethodes erop gericht dat de student de aangereikte stof telkens met zichzelf verbindt.

Na het afronden van deze opleiding ben ik gestart met: Sjieuwke de Beer uitvaartzorg.

Waarbij “tijd maken” een grote rol speelt, aandacht hebben voor elkaar en vooral er voor elkaar zijn tijdens een moeilijke periode van verdriet.

A10