Nederlands

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden,
door onze liefde omringd,
ben je van ons heengegaan.

*

Je leerde mij ieder moment van het geluk bewust te leven.
Je had het nooit te druk om liefde te krijgen of te geven.
Een simpel woord, een vriendelijk gebaar.
Zo stond jij altijd voor een ieder klaar.
Volkomen onverwacht ben je gegaan.
Nu leef je verder in mijn hart voortaan.

*

Groot was je liefde.
Groot ons verdriet.
Mooi de herinneringen,
die jij achterliet.

*

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij…..

*

Moeder haar ogen straalden liefde,
zij leefde elke dag met volle kracht.
Haar herinnering blijft leven
en zij blijft voor altijd in ons hart.

*

Bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
Iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen op de grond
en daarna nieuwe groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

*

We hadden nog zoveel plannen,
we wilden nog zoveel doen.
Maar zonder jou zal mijn leven
nooit meer zijn als toen.

*

Al hield je nog zoveel van het leven,
je had het niet in eigen hand.
Ongevraagd moest je het verlaten
en wij staan machteloos aan de kant.
Wat in onze herinnering blijft is je lach.
Je was een vriend voor het leven,
bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

*

Als ik in de lucht kijk,
dan ben jij daar ergens hier heel ver vandaan.
Ik zie de sterren glinsteren
en één van die sterren weet van jou bestaan.

*

Duizend woorden zijn te weinig om te zeggen hoe je was.
Duizend woorden te weinig voor je kracht.
Duizend woorden te weinig voor de grootte van je moed.
Daarom aan jou deze laatste afscheidsgroet.

*

………en toch steeds weer
zullen we je tegen komen.
Zeg nooit: ‘het is voorbij’.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen
niet wat je was en ook niet wat je zei……..

*

Verstomd is nu je stem.
Een stilte zal er zijn.
Geen  plaats meer tussen ons.
Jij maakte deel uit van het geheel.
Uniek en vol herkenbaarheid.
De schakel is verbroken,
de lege plaats een feit.
Verdriet vermengd met dankbaarheid,
want…… jij hoorde er zo bij.

*

Weinig nemen en veel geven.
Altijd hartelijk en warm.
Als de mensheid zoals jij was.
Was de wereld niet arm.